Σύσκεψη Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. με αιρετούς Π.Υ.Σ.Π.Ε.–Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.–Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

    Αρ. Πρωτ. 295 Αθήνα 21/12/2022 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αιρετούς Κ.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Π.Ε.     Σύσκεψη Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. με αιρετούς Π.Υ.Σ.Π.Ε.–Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.–Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Δευτέρα  16 Ιανουαρίου 2023, Ιωάννινα, Ξενοδοχείο Du Lac   Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 σύσκεψη των τακτικών αιρετών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.                Σκοπός της…