Ανακοίνωση για το Πολυτεχνείο 2022

  Αρ. Πρωτ. 218 Αθήνα 15/11/2022 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Θέμα: 49  χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου . Συνεχίζουμε τον αγώνα για δημόσια εκπαίδευση, ελευθερία και το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας               17 Νοεμβρίου 2022. Στη συμπλήρωση 49 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου ως κορύφωση…