Απαράδεκτες και επικίνδυνες οδηγίες του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  Αρ. Πρωτ. 1988 Αθήνα 12/11/2021 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.     Θέμα: Απαράδεκτη παιδαγωγικά και επικίνδυνη οδηγία προς τους  Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των σχολικών μονάδων της Ηπείρου, προκειμένου να συνδεθούν διαδικτυακά σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.     Το ότι η πολιτική που ασκεί η…