Συνεδριάζει την Τρίτη 9-3-2021 το Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Αθήνα 4-3-2021   Συνεδριάζει την Τρίτη 9-3-2021 το Κ.Υ.Σ.Π.Ε.   Σας ενημερώνω ότι την Τρίτη 9-3-2021 θα συνεδριάσει το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: Εξέταση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις για σοβαρούς λόγους υγείας, μέσω Ε.Σ.Κ. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης.   Εξέταση ενστάσεων επί της απόφασης…

Ανακοίνωση

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Άλλη μια συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ χωρίς συμμετοχή των Αιρετών εκπροσώπων του κλάδου. Για την ενημέρωσή σας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Μαρτίου, στις 10:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 1.«Εξέταση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις για σοβαρούς λόγους υγείας, μέσω Ε.Σ.Κ. και…