Τραγική η κατάσταση σε εκατοντάδες νηπιαγωγεία..

Αθήνα, 12/10/2016   Τραγική η κατάσταση σε εκατοντάδες νηπιαγωγεία..   Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο θεωρείται πολύ σημαντική για την περαιτέρω πορεία του παιδιού, καθώς προσφέρει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη νοητική, κοινωνική, συναισθηματική και πολύπλευρη ανάπτυξή του. Στη χώρα μας, δυστυχώς, αντιμετωπίζεται με αδιαφορία, χωρίς να δίνεται η δέουσα σημασία. Απόδειξη οι ρυθμίσεις Φίλη…