ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα

ΤΗΛ.:2103236547, 2103245375, 2103221316

FAX: 2103221314

e-mail: secretariat@doe.gr

Πρόεδρος: Κικινής Θανάσης

κιν: 6974114103 τηλ: 2103312793 Fax: 2103246928

Αντιπρόεδρος: Πετράκης Σταύρος

κιν: 6973832828 τηλ: 2103312791

Γενικός Γραμματέας: Τρούλης Γεώργιος

κιν.6981636188 τηλ:2103312794

Ταμίας – Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων: Ανδρουλάκης Μάνος

κιν.6972679767 τηλ:2103219653

Οργανωτικός Γραμματέας : Γκούμας Θανάσης

κιν. 6974489580 τηλ: 2103242171

Ειδικός Γραμματέας : Καπράνας Ζήσης

κιν.6976437186 τηλ: 2103312795

Υπεύθυνη εκδόσεων- Υπεύθυνη Υλικού και Βιβλιοθήκης: Βενετοπούλου Γιώτα

κιν.6944962592 τηλ: 2103255576

Μέλος: Δριμάλα Θεοδώρα

κιν.6983117770 τηλ:2103313717 Fax: 2103245836

Μέλος: Μαρίνης Σπύρος

κιν.6972699983 τηλ : 210 3233662

Μέλος: Δινοπούλου Ευαγγελία

κιν: 6975308409 τηλ: 2103242144

Μέλος: Κλιάφα Άρτεμις

κιν: 6974750410 τηλ: 2103228891

Δείτε επίσης